Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Akademia 2012”

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”, podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Akademia 2012”, które odbędzie się 22.03.2018r. o godz. 18.00 – w I terminie i o godz. 18:15 – w II terminie, w klubie „Brama”, ul. L. Waryńskiego 7, 16- 400 Suwałki.

Wszystkich Członków Wspierających, którzy chcieliby wziąć udział w Walnym Zebraniu prosimy o przesłanie informacji drogą mailową na adres: biuro@akademia2012.pl do dnia 12.03.2018.

Sto lat, Panie Prezesie!

 W dniu wczorajszym świętowaliśmy urodziny Pana Bronisława Woźnialisa, Prezesa Zarządu RESO Europa Service.

Jeszcze raz składamy najlepsze życzenia w imieniu całej Akademii 2012, Zarządu, Zawodników, Trenerów, rodziców i kibiców!