Bank Spółdzielczy gra dalej z Akademią 2012!

Na kolejny rok przedłużona została umowa sponsoringowa z Bankiem Spółdzielczym w Suwałkach, który wspiera działania Akademii 2012 od 2013r.
Dziękujemy za okazane zaufanie!

Bank Spółdzielczy w Suwałkach to Bank o ponad stuletniej tradycji. Jest spadkobiercą powstałego w lipcu 1900 roku Towarzystwa Oszczędnościowo – Pożyczkowego. Okres do odzyskania przez Polskę niepodległości to szczególny czas rozwoju Towarzystwa łącznie z budową nowej siedziby, słynną Resursą Obywatelską. W budynku znalazły też swoje siedziby takie instytucje jak Czytelnia Naukowa, Redakcja i Administracja „Tygodnika Suwalskiego” oraz Resursa Obywatelska (stowarzyszenie suwalskiej inteligencji) – stąd nazwa budynku, która przetrwała do dziś.

Więcej informacji na temat działalności Banku Spółdzielczego:
http://www.bssuwalki.pl/