Historia Akademii 2012

zdjęcie(1)               Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”  powstało 28 sierpnia 2012 roku (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego) w Suwałkach.
Od początku swojego istnienia, stowarzyszenie realizuje program skierowany na rozwój dzieci i młodzieży, aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej, rekreacji oraz sporcie masowym.

            W ramach działalności powołana została z inicjatywy założyciela stowarzyszenia, Wojciecha Kowalewskiego- byłego Reprezentanta Polski w Piłce Nożnej- akademia piłkarska, w której trenują zarówno chłopcy jak i dziewczynki od 5-tego roku życia.

             Filozofia szkolenia młodych adeptów piłki nożnej oparta jest na Funino programie stworzonym przez Horsta Weina, byłego trenera reprezentacji Niemiec i Hiszpanii w hokeju na trawie, instruktora i mentora trenerów piłkarskich DFB (Niemiecka Federacja Piłki Nożnej- za: http://www.horstwein.net ), opierająca się na:

„optymalnym rozwoju zdolności do gry dzieci w wieku poniżej 10 lat, dającym graczom możliwość samodzielnego odkrywania atrakcyjności gry w piłkę nożną z interesującym programem uproszczonych gier, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych młodych zawodników. Dzięki odpowiednio ukierunkowanym pytaniom trenera dziecko przekonuje się, jak duże znaczenie ma inteligencja w grze w odniesieniu do optymalnego prowadzenia walki sportowej przez każdego gracza. Równocześnie doskonalone są także aspekty techniczne i fizyczne”

             W marcu 2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” rozpoczęło prowadzenie zajęć z piłki nożnej w miejscowościach byłego województwa suwalskiego: Sejnach, Olecku i Gołdapi.
W trakcie trzech lat działalności, „Akademia 2012” zorganizowała bądź współorganizowała wiele projektów, które przyczyniły się do popularyzacji zdrowego, aktywnego trybu życia dzieci, młodzieży, dorosłych. Wśród nich wymienić należy dwa projekty, które nabrały charakteru cyklicznego, regionalnego i międzynarodowego oraz spotkały się z pozytywnym przyjęciem społeczności lokalnej: Moje Małe Mistrzostwa- cykl turniejów organizowanych corocznie w czerwcu, połączony z piknikiem rekreacyjno- sportowym, a także Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego, organizowany w grudniu, nieprzerwanie od 2011r. (od 2012r. organizowany przez „Akademię 2012”).